Drinkwaterdecreet
Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending

Ter info:.

Dit wetboek werd opgeheven als gevolg van de publicatie van het Waterwetboek op 18 december 2018.

Op basis van de†concordantietabel†werd hieronder†per artikel een link gelegd naar het overeenkomstige artikel waar u de inhoudelijke bepalingen vanaf nu kan consulteren.
De links activeert u in het menu "Extra" door op "Toon definities" te klikken.


Hoofdstuk I.
Algemene bepalingen


Artikel 1. [...]

Art. 2.

[...]

Zie art. 2.1.2.


Art. 3.

[...]

Zie art. 2.1.1.


Hoofdstuk II.
Bepalingen inzake kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke aanwending


Art. 4.

[...]

Zie art. 2.2.1.


Art. 5.

[...]

Zie art. 2.2.2.


Hoofdstuk III.
Bepalingen met betrekking tot de plaats waar aan de kwaliteitseisen moet worden voldaan en met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de waterleverancier


Art. 6.

[...]

Zie art. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4.


Art. 6bis.

[...]

Zie art. 2.3.5 en 2.6.1.3.3.


Hoofdstuk IV.
Bepalingen met betrekking tot de controle van water bestemd voor menselijke aanwending


Art. 7.

[...]

Zie art. 2.4.1.


Hoofdstuk V.
Beheers- en beleidsinstrumenten

[...]


Afdeling I.
Openbare dienstverplichtingen


Art. 8.

[...]

Zie art. 2.5.1.1.


Afdeling 2.
WaterRegulator


Onderafdeling I.
Oprichting


Art. 9.

[...]

Zie art. 2.5.2.1.1.


Onderafdeling II.
Bestuur en werking


Art. 11.

[...]

Zie art. 2.5.2.2.1.


Onderafdeling III.
Doel en opdrachten


Art. 12.

[...]

Zie art. 2.5.2.3.1.


Art. 12bis.

[...]

Zie art. 2.5.2.3.2.


Art. 13.

[...]

Zie art. 2.5.2.3.3.


Onderafdeling IV.
FinanciŽle middelen


Art. 14.

[...]

Zie art. 2.5.2.4.1.


Onderafdeling V.
Toezicht


Art. 15.

Afdeling III.
Waterverkoopreglement


Art. 16.

[...]

Zie art. 2.5.3.1.


Afdeling IV.
Berekening van de bijdrage en vergoeding voor kleinverbruikers


Onderafdeling 1.
Aanrekenen van een bijdrage voor het water dat geleverd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk


Art. 16bis.

[...]

Zie art. 4.3.1.1.1 en 4.3.1.1.2.


Art. 16ter.

[...]

Zie art. 4.3.1.1.3 en 4.3.1.1.4.


Art. 16quater.

[...]

Zie art. 4.3.1.1.5.


Onderafdeling 2.
Aanrekenen van een vergoeding voor water dat niet geleverd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk


Art. 16quater/1.

[...]

Zie art. 4.3.1.2.1.


Afdeling 4/1.
Berekening van de bijdrage en vergoeding voor grootverbruikers


Art. 16quater/2.

[...]

Zie art. 4.3.2.1, 4.3.2.2, 4.3.2.3 en 4.3.2.4.


Art. 16quater/3.

[...]

Zie art. 4.3.2.5.


Afdeling 4/2.
Aanrekening van de kosten voor de productie en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie ? drinkwatercomponent


Art. 16quater/4.

[...]

Zie art. 4.4.1.


Afdeling V.
Aanrekenen van een vergoeding voor het water dat niet geleverd wordt door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk.


Art. 16quinquies. [...]

Afdeling VI.
Het sociale tarief en vrijstellingen om ecologische of economische redenen


Art. 16sexies.

[...]

Zie art. 4.3.3.1, 4.3.3.2, 4.3.3.3 en 4.3.3.4.


Art. 16septies.

[...]

Zie art. 4.3.3.5.


Hoofdstuk VI.
Toezicht, dwang- en veiligheidsmaatregelen


Art. 17.

[...]

Zie art. 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3 en 5.2.1.4.


Hoofdstuk VII.
Strafbepalingen


Art. 18.

[...]

Zie art. 5.2.2.1.


Art. 19.

[...]

Zie art. 5.2.2.2.


Art. 20.

[...]

Zie art. 5.2.2.3.


Art. 21.

[...]

Zie art. 5.2.2.4.


Hoofdstuk VIII.
Administratieve geldboetes


Art. 22.

[...]

Zie art. 5.3.1.


Art. 22bis.

[...]

Zie art. 5.3.2.


Art. 22ter.

[...]

Zie art. 5.3.3.


Hoofdstuk IX.
Slotbepalingen

[...]


Art. 23. [...]

Art. 24. [...]

Art. 25. [...]

Art. 26. [...]