Decreet Integraal Waterbeleid + bijlage(n)
Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

Ter info :.

Dit wetboek werd opgeheven als gevolg van de publicatie van het Waterwetboek op 18 december 2018.

Op basis van de concordantietabel werd hieronder per artikel een link gelegd naar het overeenkomstige artikel waar u de inhoudelijke bepalingen vanaf nu kan consulteren.
De links activeert u in het menu "Extra" door op "Toon definities" te klikken.


Titel I.
Doelstellingen, beginselen, organisatie, voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid


Hoofdstuk I.
Inleidende bepalingen


Artikel 1.

[...]

 

Zie artikel 1.1.1.

 


Art. 2.

[...]

 

Zie artikel 1.1.2.


Art. 3.

[...]

 

Zie artikel 1.1.3.


Hoofdstuk II.
Voorwerp, doelstellingen en beginselen


Art. 4.

[...]

 

Zie artikel 1.2.1.


Art. 5.

[...]

 

Zie artikel 1.2.2.


Art. 6.

[...]

 

Zie artikel 1.2.3.

 


Art. 7.

[...]

 

Zie artikel 1.2.4.


Hoofdstuk III.
Algemene instrumenten van het integraal waterbeleid


Afdeling I.
De watertoets


Art. 8.

[...]

 

Zie artikel 1.3.1.1.


Afdeling II.
Oeverzones


Art. 9.

[...]

 

Zie artikel 1.3.2.1.


Art. 10.

[...]

 

Zie artikel 1.3.2.2.


Afdeling 3.
Verwerving van onroerende goederen, aankoopplicht, vergoedingsplicht en informatieplicht


Onderafdeling I.
Onteigening ten algemene nutte


Art. 11.

[...]

 

Zie artikel 1.3.3.1.1.


Onderafdeling II.
Recht van voorkoop


Art. 12.

[...]

 

Zie artikel 1.3.3.2.1.

 


Art. 13. [...]

Art. 14. [...]

Art. 15. [...]

Art. 16. [...]

Onderafdeling 3.
Aankoopplicht, vergoedingsplicht en informatieplicht


Art. 17.

[...]

 

Zie artikel 1.3.3.3.1.


Art. 17bis.

[...]

 

Zie artikel 1.3.3.3.2.


Hoofdstuk IV.
De geografische indeling van watersystemen


Afdeling I.
De stroomgebieden en de stroomgebiedsdistricten


Art. 18.

[...]

 

Zie artikel 1.4.1.1.


Art. 19.

[...]

 

Zie artikel 1.4.1.2.


Afdeling 2.
De bekkens en grondwatersystemen


Art. 20.

[...]

 

Zie artikel 1.4.2.1.


Afdeling III.
De deelbekkens

[...]


Art. 21.

[...]

 

Zie artikel 1.4.3.1.


Hoofdstuk V.
De organisatie van het integraal waterbeleid


Afdeling I.
Het stroomgebiedsdistrict.

 

 


Art. 22.

[...]

 

Zie artikel 1.5.1.1.


Art. 23.

[...]

 

Zie artikel 1.5.1.2.


Afdeling II.
Het Vlaamse Gewest


Art. 24.

[...]

 

Zie artikel 1.5.2.1.


Art. 25.

[...]

 

Zie artikel 1.5.2.2.


Afdeling III.
Het bekkenniveau.

[...]


Art. 26.

[...]

 

Zie artikel 1.5.3.1.


Art. 27.

[...]

 

Zie artikel 1.5.3.2.


Art. 28.

[...]

 

Zie artikel 1.5.3.3.


Art. 29.

[...]

 

Zie artikel 1.5.3.4.


Afdeling IV.
Het deelbekkenniveau.


Art. 30. [...]

Art. 31. [...]

Hoofdstuk VI.
Voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid.


Afdeling I.
De waterbeleidsnota.

[...]


Art. 32.

[...]

 

Zie artikel 1.6.1.1.


Afdeling II.
Stroomgebiedbeheerplannen.

[...]


Art. 33.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.1.


Art. 34.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.2.


Art. 35.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.3.


Art. 36.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.4.


Art. 37.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.5.


Art. 38.

[...]

 

Zie artikel 1.6.2.6.


Afdeling III.
De bekkenbeheerplannen, deelbekkenbeheerplannen en bekkenvoortgangsrapporten.

[...]


Onderafdeling I.
De bekkenbeheerplannen en deelbekkenbeheerplannen.

[...]


Art. 39. [...]

Art. 40. [...]

Art. 41. [...]

Art. 42. [...]

Art. 43. [...]

Art. 44. [...]

Art. 45. [...]

Art. 46. [...]

Art. 47. [...]

Art. 48. [...]

Art. 49. [...]

Onderafdeling II.
Het bekkenvoortgangsrapport.


Art. 50. [...]

Afdeling 4.
Overstromingsgebieden afgebakend buiten waterbeheersplannen


Art. 50bis.

[...]

 

Zie artikel 1.6.3.1.


Hoofdstuk VII.
Bijzondere verplichtingen met betrekking tot de stroomgebieds-districten.


Afdeling I.
Algemene bepalingen

[...]


Art. 50ter.

[...]

 

Zie artikel 1.7.1.1.


Afdeling Ibis.
Milieudoelstellingen.


Onderafdeling I.
Vaststellen en bereiken van de milieudoelstellingen.


Art. 51.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.1.1.


Onderafdeling Ibis.
Vaststellen en beheer van zwemwaterkwaliteit


Art. 51bis.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.2.1.


Onderafdeling II.
Aanduiding van kunstmatige of sterk veranderde oppervlaktewaterlichamen.


Art. 52.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.3.1.


Onderafdeling IIbis.
Aanwijzen van mengzones

[...]


Art. 52bis.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.4.1.


Onderafdeling III.
Omstandigheden waarin van het bereiken van de milieudoelstellingen kan worden afgeweken.


Art. 53.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.1.


Art. 54.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.2.


Art. 55.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.3.


Art. 56.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.4.


Art. 57.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.5.


Art. 58.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.5.6.


Onderafdeling IV.
Kostenterugwinning van waterdiensten.

[...]


Art. 59.

[...]

 

Zie artikel 1.7.2.6.1.


Afdeling II.
Analyses en beoordelingen.


Art. 60.

[...]

 

Zie artikel 1.7.3.1.


Art. 61.

[...]

 

Zie artikel 1.7.3.2.


Art. 62.

[...]

 

Zie artikel 1.7.3.3.

 


Art. 63.

[...]

 

Zie artikel 1.7.3.4.


Afdeling III.
De maatregelenprogramma's.

[...]


Art. 64.

[...]

 

Zie artikel 1.7.4.1.


Art. 65.

[...]

 

Zie artikel 1.7.4.2.


Art. 66.

[...]

 

Zie artikel 1.7.4.3.


Art. 66bis.

[...]

 

Zie artikel 1.7.4.4.


Afdeling IV.
Programma's voor de monitoring.


Art. 67.

[...]

 

Zie artikel 1.7.5.1.


Art. 68.

[...]

 

Zie artikel 1.7.5.2.


Art. 69.

[...]

 

Zie artikel 1.7.5.3.


Art. 70.

[...]

 

Zie artikel 1.7.5.4.


Afdeling V.
Register van beschermde gebieden.


Art. 71.

[...]

 

Zie artikel 1.7.6.1.


Art. 72.

[...]

 

Zie artikel 1.7.6.2.


Art. 73.

[...]

 

Zie artikel 1.7.6.3.


HOOFDSTUK VIIbis.
Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen


Art. 73bis.

[...]

 

Zie artikel 5.1.1.


Hoofdstuk VIII.
Slotbepalingen.


Afdeling I.
Overgangsbepaling.

[...]


Art. 74. [...]

Afdeling II.
Wijzigingsbepalingen.

[...]


Art. 75. [...]

Art. 76. [...]

Art. 77. [...]

Art. 78. [...]

Bijlagen.

[...]


Bijlage I. Inhoud van de stroomgebiedbeheerplannen

[...]


Bijlage II. Inhoud van de maatregelenprogramma's

[...]


Bijlage III. Inhoud van de bekkenspecifieke en grondwatersysteemspecifieke delen van het stroomgebiedbeheerplan

[...]


Bijlage IV. Inhoud van het wateruitvoeringsprogramma

[...]