Milieuvergunningsdecreet
Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning

Hoofdstuk I.
Algemene bepalingen


Artikel 1. [...]

Art. 2. [...]

Art. 2bis. [...]

Art. 3. [...]

Art. 4. [...]

Art. 5. [...]

Art. 6. [...]

Art. 6bis. [...]

Art. 7. [...]

Art. 8. [...]

Hoofdstuk Ibis.
Afstemming aanvraagprocedure stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning


Art. 8bis. [...]

Art. 8ter. [...]

Art. 8quater. [...]

Art. 8quinquies. [...]

Art. 8sexies. [...]

Art. 8septies. [...]

Art. 8octies. [...]

Art. 8nonies. [...]

Hoofdstuk II.
Vergunningsprocedure voor nieuwe inrichtingen


Art. 9. [...]

Art. 10. [...]

Art. 11. [...]

Art. 12. [...]

Art. 13. [...]

Art. 14. [...]

Art. 15. [...]

Art. 15bis. [...]

Art. 16. [...]

Art. 17. [...]

Art. 18. [...]

Art. 19. [...]

Art. 19bis. [...]

Art. 19ter. [...]

Hoofdstuk III.
Milieuvoorwaarden en verplichtingen van de exploitant


Art. 20. [...]

Art. 20bis. [...]

Art. 21. [...]

Art. 22. [...]

Art. 22bis. [...]

Hoofdstuk IIIbis.
Erkenningen


Art. 22ter. [...]

Art. 22quater. [...]

Art. 22quinquies. [...]

Art. 22sexies. [...]

Art. 22septies. [...]

Art. 22octies. [...]

Art. 22novies. [...]

Hoofdstuk IV.
Beroep


Art. 23. [...]

Art. 23bis. [...]

Art. 24. [...]

Art. 25. [...]

Art. 26. [...]

Hoofdstuk V.
Verandering van een vergunde inrichting


Art. 27. [...]

Hoofdstuk VI.
Verval van de vergunning


Art. 28. [...]

Hoofdstuk VIbis.
Milieuvergunningendatabank


Art. 28bis. [...]

Hoofdstuk VII.
Toezicht en dwangmaatregelen


Art. 29. [...]

Art. 30. [...]

Art. 31. [...]

Art. 32. [...]

Art. 33. [...]

Art. 34. [...]

Art. 35. [...]

Hoofdstuk VIII.
Schorsing en opheffing van de vergunning


Art. 36. [...]

Art. 37. [...]

Art. 38. [...]

Hoofdstuk IX.
Strafbepalingen


Art. 39. [...]

Art. 40. [...]

Hoofdstuk X.
Wijzigings- en opheffingsbepalingen


Art. 41. [...]

Art. 41bis. [...]

Art. 42. [...]

Hoofdstuk XI.
Overgangs- en slotbepalingen


Art. 43. [...]

Art. 44. [...]

Art. 44bis. [...]

Art. 45. [...]

Art. 45bis. [...]

Art. 45ter. [...]

Art. 46. [...]