Artikel 1.

De milieu-informatie die al in elektronische vorm beschikbaar is en de milieu-informatie die vanaf 14 februari 2003 is verzameld, worden op elektronische wijze onder de bevolking verspreid volgens de bepalingen van artikel 2 tot en met 6.

 

De milieu-informatie wordt geleidelijk beschikbaar gesteld in elektronische gegevensbanken die voor de bevolking makkelijk toegankelijk zijn via openbare telecommunicatienetwerken.