Hoofdstuk Ibis.
Afstemming aanvraagprocedure stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning


Art. 8bis. [...]

Art. 8ter. [...]

Art. 8quater. [...]

Art. 8quinquies. [...]

Art. 8sexies. [...]

Art. 8septies. [...]

Art. 8octies. [...]

Art. 8nonies. [...]