Decreet intergemeentelijke samenwerking
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Hoofdstuk I.
Algemene bepalingen

[...]


Artikel 1. [...]

Art. 2. [...]

Art. 3. [...]

Art. 4. [...]

Art. 5. [...]

Hoofdstuk II.
Samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid

[...]


Art. 6. [...]

Art. 7. [...]

Art. 8. [...]

Art. 9. [...]

Hoofdstuk III.
Samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid

[...]


Afdeling 1.
Principes

[...]


Art. 10. [...]

Art. 11. [...]

Art. 12. [...]

Afdeling 2.
Projectvereniging

[...]


Art. 13. [...]

Art. 14. [...]

Art. 15. [...]

Art. 16. [...]

Art. 17. [...]

Art. 18. [...]

Art. 19. [...]

Art. 20. [...]

Art. 21. [...]

Art. 22. [...]

Art. 23. [...]

Art. 24. [...]

Afdeling 3.
Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen

[...]


Subafdeling 1.
Voorbereidende fase

[...]


Art. 25. [...]

Art. 26. [...]

Art. 27. [...]

Subafdeling 2.
Oprichting, toetreding, duur, verlenging, ontbinding

[...]


Art. 28. [...]

Art. 29. [...]

Art. 30. [...]

Art. 31. [...]

Art. 32. [...]

Art. 33. [...]

Art. 34. [...]

Art. 35. [...]

Art. 36. [...]

Art. 37. [...]

Subafdeling 3.
Statuten en statutenwijzigingen

[...]


Art. 38. [...]

Art. 39. [...]

Art. 40. [...]

Art. 41. [...]

Art. 42. [...]

Subafdeling 4.
Structuur

[...]


Art. 43. [...]

Art. 44. [...]

Art. 45. [...]

Art. 46. [...]

Art. 47. [...]

Art. 48. [...]

Art. 49. [...]

Art. 50. [...]

Art. 51. [...]

Art. 52. [...]

Art. 53. [...]

Art. 54. [...]

Art. 55. [...]

Art. 56. [...]

Art. 57. [...]

Art. 58. [...]

Art. 59. [...]

Art. 60. [...]

Art. 61. [...]

Subafdeling 5.
Werking

[...]


Art. 62. [...]

Art. 63. [...]

Art. 64. [...]

Art. 65. [...]

Art. 66. [...]

Art. 67. [...]

Art. 68. [...]

Art. 69. [...]

Art. 70. [...]

Art. 70bis. [...]

Art. 63bis. [...]

Hoofdstuk IV.
Bestuurlijk toezicht

[...]


Afdeling 1.
Algemene bepalingen

[...]


Art. 71. [...]

Art. 72. [...]

Art. 73. [...]

Art. 74. [...]

Afdeling 2.
Algemeen bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke overheid

[...]


Art. 75. [...]

Art. 75bis. [...]

Art. 75ter. [...]

Art. 75quater. [...]

Art. 75quinquies. [...]

Art. 75sexies. [...]

Art. 75septies. [...]

Afdeling 3.
Dwangtoezicht

[...]


Art. 75octies. [...]

Hoofdstuk V.
Diverse bepalingen

[...]


Art. 76. [...]

Art. 77. [...]

Art. 78. [...]

Art. 78bis. [...]

Hoofdstuk VI.
Overgangs- en slotbepalingen

[...]


Art. 79. [...]

Art. 80. [...]

Art. 81. [...]