VREG-Decreet
Decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Hoofdstuk I.
Algemene bepalingen

[...]


Artikel 1. [...]

Art. 2. [...]

Art. 3. [...]

Hoofdstuk II.
Oprichting

[...]


Art. 4. [...]

Hoofdstuk III.
Missie, taken en bevoegdheden

[...]


Art. 5. [...]

Art. 6. [...]

Art. 7. [...]

Hoofdstuk IV.
Bestuur en werking

[...]


Afdeling I.
Raad van bestuur

[...]


Art. 8. [...]

Art. 9. [...]

Art. 10. [...]

Art. 11. [...]

Afdeling II.
Gedelegeerd bestuurder

[...]


Art. 12. [...]

Artikel. 13. [...]

Afdeling III.
Huishoudelijk reglement

[...]


Art. 14. [...]

Hoofdstuk V.
Beroepsgeheim

[...]


Art. 15. [...]

Hoofdstuk VI.
FinanciŽle middelen

[...]


Art. 16. [...]

Hoofdstuk VI*.
CoŲrdinatie

[...]


Art. 17. [...]

Hoofdstuk VII.
Wijzigingsbepalingen

[...]


Art. 18. [...]

Art. 19. [...]

Art. 20. [...]

Art. 21. [...]

Art. 22. [...]

Art. 23. [...]

Art. 24. [...]

Art. 25. [...]

Hoofdstuk VIII.
Slotbepalingen

[...]


Art. 26. [...]

Art. 27. [...]

Art. 28. [...]

Art. 29. [...]