Art. 70bis. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de personen, vermeld in artikel 61.