Titel I.


Hoofdstuk I.


Art. VI 1.
[...]

Art. VI 2.
[...]

Art. VI 3.
[...]

Hoofdstuk II.


Art. VI 4.
[...]

Art. VI 5.
[...]

Art. VI 6.
[...]

Art. VI 7.
[...]

Art. VI 8.
[...]

Art. VI 9.
[...]

Hoofdstuk III.


Art. VI 10.
[...]

Art. VI 11.
[...]

Hoofdstuk IV.


Afdeling I.


Art. VI 12.
[...]

Art. VI 13.
[...]

Afdeling II.


Art. VI 14.
[...]

Art. VI 15.
[...]

Art. VI 16.
[...]

Art. VI 17.
[...]

Art. VI 18.
[...]

Art. VI 19.
[...]

Art. VI 20.
[...]