Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Hoofdstuk I.
Algemene bepalingen, definities en toepassingsgebied

[...]


Artikel 1. [...]

Art. 2. [...]

Art. 3. [...]

Art. 4. [...]

Art. 5. [...]

Art. 6. [...]

Hoofdstuk II.
Passieve openbaarheid

[...]


Afdeling I.
Algemene bepalingen

[...]


Art. 7. [...]

Art. 8. [...]

Art. 9. [...]

Afdeling II.
Uitzonderingen op de openbaarheid

[...]


Onderafdeling I.
Gemeenschappelijke bepalingen

[...]


Art. 10. [...]

Art. 11. [...]

Art. 12. [...]

Onderafdeling II.
Informatie die niet met het milieu te maken heeft

[...]


Art. 13. [...]

Art. 14. [...]

Onderafdeling III.
Milieu-informatie

[...]


Art. 15. [...]

Afdeling III.
Verbetering of aanvulling van bestuursdocumenten

[...]


Art. 16. [...]

Afdeling IV.
De aanvraagprocedure

[...]


Art. 17. [...]

Art. 18. [...]

Art. 19. [...]

Art. 20. [...]

Art. 21. [...]

Afdeling V.
Beroepsprocedure

[...]


Art. 22. [...]

Art. 23. [...]

Art. 24. [...]

Art. 25. [...]

Art. 26. [...]

Art. 27. [...]

Hoofdstuk III.
Actieve openbaarheid

[...]


Art. 28. [...]

Art. 29. [...]

Art. 30. [...]

Art. 31. [...]

Art. 32. [...]

Art. 33. [...]

Art. 34. [...]

Hoofdstuk IV.
Vermelden van de beroepsmogelijkheden

[...]


Art. 35. [...]

Hoofdstuk V.
Wijzigings- en opheffingsbepalingen

[...]


Art. 36. [...]

Art. 37. [...]

Art. 38. [...]

Hoofdstuk VI.
Overgangs- en slotbepalingen

[...]


Art. 39. [...]

Art. 40. [...]

Art. 41. [...]

Art. 42. [...]

Art. 43. [...]