Koninklijk Besluit van 11 maart 1966
Koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende het toekennen van toelatingen voor gasvervoer door middel van leidingen