Koninklijk Besluit van 11 januari 1991
Koninklijk besluit van 11 januari 1991 betreffende de verlenging van een vergunning of van een toelating voor vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen