Art. 1quinquies.
In het Waalse Gewest kan de Regering verenigingen voor de opsporing van gekwetst grof wild erkennen.
Na advies van [de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden] bepaalt de Regering de erkenningsvoorwaarden en -procedure.
De Regering kan afwijkingen van artikelen 2 en 6, 1e lid, aan de afgevaardigden van deze erkende verenigingen toekennen indien het nodig is een gekwetst grof wild uit zijn lijden te verlossen.
Na advies van [de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden] bepaalt de Regering de voorwaarden onder dewelke een persoon de hoedanigheid kan bekomen van afgevaardigde van een erkende vereniging.]