Art. 4.
[In het Waalse Gewest is het verboden te eniger tijd en op enigerlei wijze te jagen op andermans grond zonder toestemming van de eigenaar of zijn rechthebbenden, op straffe van een geldboete van 100 tot 1000 [euro].
De geldboete is van 300 tot 1000 [euro] wanneer het terrein met muren of hagen afgesloten is.]
Waals Gewest