Art. 8.
[In het Waalse Gewest, onverminderd de bepalingen van artikel 7, is het te allen tijde verboden te vervoeren en gebruik te maken van netten, stropen, wildklemmen, tuigen, al dan niet vergiftigde lokazen, en alle andere tuigen voor de vangst, de bestrijding of om de vangst of de bestrijding van alle wild te vergemakkelijken.
[De vernietiging van de steenmarter en van de bunzing d.m.v. vuurwapens mag niet uitgevoerd worden met halfautomatische of automatische wapens waarvan de lader meer dan twee patronen kan bevatten.]
Het houden, de verkoop en het te koop te stellen van wildklemmen is verboden.
Elk jachtbedrijf vanuit een motorvoertuig is verboden.
[De [...] afsluitingen bedoeld in artikel 2ter, tweede lid, worden niet als tuig beschouwd in de zin van dit artikel.]
De inbreuken op de bepalingen van dit artikel worden gestraft met een geldboete van 100 tot 1000 [euro].]