Art. 9.
[In het Waalse Gewest is het artikel 8 niet toepasselijk op:
1
buidels voor het vangen van konijnen;
2
tuigen die de eigenaar of zijn rechthebbende met machtiging van de Regering zal mogen gebruiken om voor de teelt bestemde fazanten in zijn bossen opnieuw te bemachtigen;
3
vangtuigen gebruikt voor wetenschappelijke vorsingsdoeleinden of voor profylactische doeleinden, binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald door de Regering;
4
selectieve vangtuigen volgens de modaliteiten bepaald door de Regering, na advies van [de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden];
5
middelen toegelaten door de Regering op grond van artikel 7.]