Art. 11.
Het wild mag [...] worden opgespoord en in beslag genomen, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Strafvordering, op elk ogenblik en in alle plaatsen en voertuigen die geen woning vormen in de zin van artikel 15 van de Grondwet.
[...]
[Het gevangen wild wordt onmiddellijk door de burgemeester van de gemeente ter beschikking gesteld van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.). In geval van weigering van het O.C.M.W. wordt het door de burgemeester ter beschikking gesteld van een ander O.C.M.W. of van een v.z.w. die als doel heeft de minst bedeelden bij te staan.]
Waals Gewest