Art. 12quater.
In het Waalse Gewest is het loslaten en het in de natuur invoeren van elk dier voortkomend uit een kruising van twee soorten, waarvan één een wild dier is, verboden op straffe van een geldboete van 100 tot 5000 [euro] en met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar, of slechts met één van deze straffen.]
Waals Gewest