Art. 13.
De jacht in de stadsdomeinen [en de domeinen van het Waalse Gewest] is alleen geoorloofd ingevolge een openbare aanbesteding.
De jacht in het ZoniŽnbos, in de bossen van Saint-Hubert en in het Hertogenwald, alsook in de staatseigendommen grenzende aan het “domaine d'Ardenne”, is evenwel voorbehouden aan de Kroon.
[In de domeinen van het Waalse Gewest moet de aannemer bij toewijzing in het bezit zijn van een door het Waalse Gewest uitgereikte jachtverlof. Wat deze domeinen betreft heeft de uittredende aannemer bij toewijzing, die tijdens een nieuwe aanbestedingsprocedure het hoogste aanbod niet doet, het recht te worden aangesteld als aannemer bij toewijzing door een prijs te betalen gelijk aan het bedrag van deze aanbesteding, behalve wanneer hij de bepalingen van de vorige overeenkomst(en) niet heeft nageleefd of indien hij het onderwerp is geweest van een definitieve veroordeling tot straf wegens inbreuk op deze wet.]
Waals Gewest