Art. 20.
Behalve in het geval van [artikel 4, eerste lid], wordt het wapen waarvan de schuldige zich heeft bediend, verbeurd verklaard; hij is gehouden het wapen onmiddellijk af te geven aan de agent die proces-verbaal opmaakt.
Indien hij het niet afgeeft, wordt hij gestraft met een bijzondere geldboete van honderd [euro].
Federale tekst