Art. 22.
De jagers mogen niet worden ontwapend, behalve in de volgende gevallen:
1.
wanneer de schuldige verkleed of gemaskerd is, weigert zijn naam kenbaar te maken of geen bekende woonplaats heeft;
2.
wanneer het misdrijf bij nacht gepleegd wordt;
3.
wanneer de schuldige bedreigingen, smaad of geweld pleegt tegen de agenten van het openbaar gezag of van de openbare macht;
[4.
wanneer de jager klaarblijkelijk dronken is.]
In de gevallen van 1, kan de schuldige worden aangehouden en geleid voor de burgemeester of [de rechter in de politierechtbank], die zich van zijn identiteit vergewist en hem, indien daartoe grond bestaat, ter beschikking stelt van de procureur des Konings.
Waals Gewest