Art. 24.
De processen-verbaal, opgemaakt door [politieambtenaren bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie], [personeelsleden, in de zin van artikel 3, 1, van het Boswetboek], kantonniers, stationchefs, [...] of [bijzondere veldwachters] van bijzondere personen, leveren bewijs op zolang het tegendeel niet bewezen is.
De processen-verbaal van douanebeambten leveren eveneens bewijs op zolang het tegendeel niet bewezen is, wanneer die agenten in de plaatsen waar zij gemachtigd zijn hun bediening uit te oefenen, de misdrijven omschreven in [artikel 8, eerste lid en derde lid en in artikel 10, eerste lid], opsporen en vaststellen.
Waals Gewest