Art. 30bis.
[In het Waalse Gewest kan de Regering, in het belang van de wetenschap, van het natuurbeheer[, voor bewezen sanitaire risico's] of tot voorkoming van belangrijke schade, afwijkingen toestaan van de bepalingen van de artikelen 2bis, 9bis, 10, 1e lid, 12, 1e lid, 12bis, за1, van deze wet.]]