Art. 2.1.1.
In het kader van de totstandbrenging en de werking van een goed werkende [elektriciteits- en gasmarkt en de goede werking van warmte- of koudenetten] en rekening houdend met de noodzaak om het milieu in stand te houden en te verbeteren, is het Vlaamse energiebeleid erop gericht:
1░
de werking van de Vlaamse [elektriciteits- en gasmarkt en de goede werking van warmte- of koudenetten] te waarborgen;
2░
de continu´teit van de energievoorziening in het Vlaamse Gewest te waarborgen;
3░
energie-efficiŰntie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie te stimuleren;
4░
de interconnectie van energienetwerken te bevorderen.
[Onverminderd het eerste lid bewaakt het Vlaamse Gewest dat in de uitvoering van haar energiebeleid:
1░
de impact van de verschillende gewestelijke componenten in de energiekost in Vlaanderen geen significant negatief effect heeft op de koopkracht van huishoudelijke afnemers;
2░
de competitiviteit van ondernemingen beschermd wordt door de energiekost te vergelijken met de buurlanden, en in het bijzonder voor energie-intensieve bedrijven ervoor te zorgen dat de som van de verschillende gewestelijke componenten van de energiekost niet significant hoger is dan de som van de vergelijkbare kosten in de buurlanden.
De Vlaamse Regering rapporteert jaarlijks over de maatregelen die in het kader van het tweede lid werden uitgewerkt.]