Art. 3.1.2.
De VREG heeft als missie de regulering van, de controle op en de bevordering van de transparantie van de elektriciteits- en gasmarkt [, de levering van warmte en koude en de uitbating van warmte- of koudenetten] in het Vlaamse Gewest.