Art. 4.1.16.
Onverminderd artikel†4.1.13 is voor de netuitbreiding of netversterking met het oog op de aansluiting van een wooneenheid of gebouw het rendabele deel van de kosten voor de aanleg op het openbaar domein [en de gemeentewegen] van de verbinding tussen de lagedrukleiding of de residentiŽle middendrukleiding, vermeld in artikel†1.1.3, 3į, c), enerzijds, en de wooneenheid of het gebouw, anderzijds, ten laste van de aardgasdistributienetbeheerder, behalve in de gevallen die door de Vlaamse Regering worden bepaald.
Voor de netuitbreiding of netversterking met het oog op de ontsluiting van een verkaveling is het rendabele deel van de kosten voor de aanleg op het openbaar domein [en de gemeentewegen] van de verbinding tussen de lagedrukleiding of de residentiŽle middendrukleiding, vermeld in artikel†1.1.3, 3į, c), enerzijds, en de verkaveling, anderzijds, ten laste van de aardgasdistributienetbeheerder, behalve in de gevallen die door de Vlaamse Regering worden bepaald.
De Vlaamse Regering houdt voor het vaststellen van de uitzonderingen, vermeld in het eerste en tweede lid, minstens rekening met de aanwezigheid van andere netten en de energieprestaties van de aan te sluiten gebouwen.
De aanvrager van de aansluiting of verkaveling draagt de overige kosten.
De VREG beslist, met toepassing van afdeling†XII, over het rendabele deel van de kosten voor de aanleg op het openbaar domein [en de gemeentewegen] tussen het aardgasdistributienet en de wooneenheid, het gebouw of de verkaveling.