Art. 6.1.1.
Behoudens de gevallen, vermeld in artikel 6.1.2, heeft iedere huishoudelijke afnemer recht op een ononderbroken toevoer van elektriciteit en aardgas.
De kosten voor de levering van elektriciteit en aardgas komen steeds ten laste van de huishoudelijke afnemer [...].