Art. 7.2.1.
De Vlaamse Regering kan een systeem van groenewarmtecertificaten instellen.