Hoofdstuk V.
Openbaredienstverplichtingen voor de leveranciers en netbeheerders en de warmte- of koudenetbeheerders ter stimulering van het rationeel energiegebruik en het gebruik van de hernieuwbare energiebronnen


Art. 7.5.2.
De Vlaamse Regering kan de warmte- of koudenetbeheerders openbaredienstverplichtingen opleggen voor programma's ter bevordering van rationeel energiegebruik en hernieuwbare energiebronnen, minimumnormen voor rationeel energiegebruik bij hun afnemers en investeringen in kwalitatieve warmte-krachtinstallaties of installaties voor de productie van groene warmte.