Art. 7.7.1.

§ 1

De Vlaamse Regering kan energiebeleidsovereenkomsten sluiten met:
een of meer organisaties van ondernemingen, niet-commerciėle instellingen of publiekrechtelijke rechtspersonen;
een of meer ondernemingen of niet-commerciėle instellingen;
een of meer publiekrechtelijke rechtspersonen.

§ 2

De Vlaamse Regering legt het ontwerp van energiebeleidsovereenkomst ter bespreking voor aan het Vlaams Parlement.
Energiebeleidsovereenkomsten met individuele ondernemingen, niet-commerciėle instellingen en publiekrechtelijke rechtspersonen worden niet meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

§ 3

Jaarlijks rapporteert de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de gesloten energiebeleidsovereenkomsten.