Art. 10.1.2.
De Vlaamse Regering bepaalt de categorieŽn van energiedeskundigen. Ze legt de procedure voor de erkenning van de energiedeskundigen en de procedure en voorwaarden voor de schorsing en intrekking van die erkenning vast. [De Vlaamse Regering kan voorwaarden koppelen aan de opheffing van een schorsing.] De Vlaamse Regering legt ook de kwaliteitseisen vast en wijst de instantie aan die belast is met de controle op hun werkzaamheden.