Art. 11.1.6.
[De Vlaamse Regering evalueert minstens om de twee jaar de EPB-eisen[, rekening houdende met het kostenoptimale niveau van het peil van primair energieverbruik,] en de berekeningsmethodiek en om de vier jaar de te volgen procedures en de administratieve lasten van de regelgeving en past die in voorkomend geval aan.]