Art. 11.2.1.

ß 1

De Vlaamse Regering kan de eigenaars[, de houders van een zakelijk recht] of gebruikers van een gebouw opleggen dat het gebouw over een energieprestatiecertificaat moet beschikken. [De Vlaamse Regering kan een lijst van type gebouwen vaststellen die geacht worden steeds energie te verbruiken om een specifieke binnentemperatuur te bereiken.].
Het energieprestatiecertificaat bevat referentiewaarden op basis waarvan de energieprestaties van het gebouw kunnen worden beoordeeld en vergeleken met die van andere gebouwen. In het energieprestatiecertificaat worden ook aanbevelingen opgenomen voor de kostenefficiŽnte verbetering van de energieprestatie van het gebouw of tips voor goed gebruikersgedrag.
De Vlaamse Regering bepaalt de berekeningsmethode, de verdere inhoud en de vorm van het energieprestatiecertificaat. De Vlaamse Regering kan ook nadere regels vastleggen voor de labeling van gebouwen.
De geldigheidsduur van een energieprestatiecertificaat kan niet langer zijn dan tien jaar. De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin een energieprestatiecertificaat kan worden ingetrokken of aangepast.

ß 2

In gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000†m2 en waarin overheidsdiensten en instellingen gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken, en die derhalve vaak door het publiek bezocht worden, wordt een geldig energieprestatiecertificaat aangebracht op een opvallende plaats die duidelijk zichtbaar is voor het publiek.
[Vanaf 1†januari 2013 wordt de oppervlaktegrens, vermeld in het eerste lid, verlaagd tot 500†m2 en vanaf 1†januari 2015 tot 250†m2.
Met ingang van 1†januari 2013 wordt in niet-residentiŽle gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 500†m2, die frequent door het publiek worden bezocht, een geldig energieprestatiecertificaat aangebracht op een opvallende plaats die duidelijk zichtbaar is voor het publiek.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels om de bruikbare vloeroppervlakte te bepalen.]

[ß 3

Elke verkoper of verhuurder, alsook zijn [opdrachthouder,] lasthebber of gevolmachtigde, vermeldt het op het energieprestatiecertificaat vermelde kengetal [of label] alsmede de unieke code van het energieprestatiecertificaat of het adres van het gebouw in alle commerciŽle advertenties die hij maakt voor de verkoop of verhuur van een gebouw, dat conform ߆1 over een energieprestatiecertificaat dient te beschikken.
De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen betreffende de vorm van deze publiciteit.
]