Hoofdstuk I.
Energierapport


Art. 12.1.1.
De minister publiceert jaarlijks, op voorstel van het Vlaams Energieagentschap, een energierapport. Het energierapport omvat voor het Vlaamse Gewest minstens:
1░
een energiebalans;
2░
een beschrijving en analyse van de bestaande toestand inzake energieverbruik en energieproductie, per sector en per energiedrager;
3░
energiekengetallen per sector.

Art. 12.1.2.
De energiebalans bevat de volgende gegevens:
1░
globaal:
a)
het primair energieverbruik per energiedrager;
b)
de hoeveelheid energie die geleverd is aan de internationale lucht- en scheepvaartbunkers per energiedrager;
c)
het bruto binnenlands energieverbruik per energiedrager;
d)
de netto-ge´mporteerde hoeveelheid energie per energiedrager;
2░
met betrekking tot de transformatiesector:
a)
de verwerkte hoeveelheid energie per subsector en per energiedrager;
b)
de geproduceerde hoeveelheid energie per subsector en per energiedrager;
c)
de productie van elektriciteit en warmte door warmtekracht- en hernieuwbare energie-installaties per subsector en per energiedrager;
d)
het eigen verbruik en de leidingverliezen per subsector en per energiedrager;
3░
met betrekking tot de eindverbruiksector:
a)
het energieverbruik per subsector en per energiedrager;
b)
de productie van elektriciteit en warmte door warmtekrachtinstallaties, hernieuwbare energieinstallaties en andere zelfopwekkingsinstallaties per subsector en per energiedrager.