Art. 12.1.1.
De minister publiceert jaarlijks, op voorstel van [het VEKA], een energierapport. Het energierapport omvat voor het Vlaamse Gewest minstens:
1
een energiebalans;
2
een beschrijving en analyse van de bestaande toestand inzake energieverbruik en energieproductie, per sector en per energiedrager;
3
energiekengetallen per sector.