Art. 13.2.2.
Elke overtreding van het beroepsgeheim, zoals vermeld in de [artikelen] 3.1.12[, 4.1.11 en 4.6.7], wordt gestraft met de straffen die bepaald zijn in artikel 458 van het Strafwetboek.