Afdeling III.
Administratieve geldboete bij niet-naleving van de sociale openbaredienstverplichtingen


Art. 13.3.3.
De VREG legt de netbeheerder voor een overtreding van de openbare dienstverplichtingen, opgelegd op basis van [artikelen 4.1.22, 2° tot en met 4°, en 4.3.2, 4°], een administratieve geldboete op die niet minder dan 1000 euro bedraagt en niet meer bedraagt dan 1 % van de omzet die de betrokken overtreder heeft gerealiseerd op de Vlaamse energiemarkt tijdens het afgelopen jaar.

Art. 13.3.4.
De VREG legt de netbeheerder bij het niet-naleven van de termijnen voor het heraansluiten van de elektriciteits- of aardgastoevoer en het herinschakelen van de stroombegrenzer in de budgetmeter een administratieve geldboete op van 1000 euro per kalenderdag die de termijn, vermeld in artikel 6.1.2, § 3, overschrijdt, tenzij de netbeheerder kan aantonen dat de oorzaak van het overschrijden van de termijn niet aan hem te wijten is.