Art. 13.3.3.
De VREG legt de netbeheerder voor een overtreding van de openbare dienstverplichtingen, opgelegd op basis van [artikelen 4.1.22, 2° tot en met 4°, en 4.3.2, 4°], een administratieve geldboete op die niet minder dan 1000 euro bedraagt en niet meer bedraagt dan 1 % van de omzet die de betrokken overtreder heeft gerealiseerd op de Vlaamse energiemarkt tijdens het afgelopen jaar.