Art. 13.4.2.

§ 1

Overtredingen van de door de Vlaamse Regering in toepassing van artikel 12.2.1 [en artikel 12.2.3] opgelegde eisen inzake de consistentie, volledigheid en accuraatheid van de te rapporteren gegevens, worden door [het VEKA] bestraft met een administratieve geldboete die niet lager is dan 50 euro, en niet hoger dan 20.000 euro.

§ 2

Overtredingen van de door de Vlaamse Regering in toepassing van [artikel 12.2.1 en artikel 12.2.3], opgelegde rapporteringstermijn worden door [het VEKA] bestraft met een administratieve geldboete van 250 euro per kalenderdag.