Art. 13.4.2.

§ 1

Overtredingen van de door de Vlaamse Regering in toepassing van artikel 12.2.1 [en artikel 12.2.3] opgelegde eisen inzake de consistentie, volledigheid en accuraatheid van de te rapporteren gegevens, worden door het Vlaams Energieagentschap bestraft met een administratieve geldboete die niet lager is dan 50 euro, en niet hoger dan 20.000 euro.

§ 2

Overtredingen van de door de Vlaamse Regering in toepassing van [artikel 12.2.1 en artikel 12.2.3], opgelegde rapporteringstermijn worden door het Vlaams Energieagentschap bestraft met een administratieve geldboete van 250 euro per kalenderdag.