Art. 15.1.2.
In artikelá2 van het decreet van 20ádecember 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, gewijzigd bij het decreet van 25ámei 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░
punt 4░ wordt vervangen door wat volgt:
(...)
2░
punt 6░ wordt vervangen door wat volgt:
(...)
3░
punten 5░ en 7░ worden geschrapt.