Art. 15.1.3.
In artikelá7 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1░
žá2 wordt vervangen door wat volgt:
(...)
2░
in žá4 worden de woorden “of een huishoudelijke aardgasafnemer” geschrapt.