Art. 15.3.5.
Het Energiefonds, vermeld in artikel 3.2.1 neemt de uitstaande rechten en plichten lastens het begrotingsfonds “Energiefonds”, [vermeld in artikel 20 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt], over.
De middelen die voortvloeien uit de overgedragen rechten en plichten, worden gevoegd bij de financiŽle middelen van het Energiefonds, vermeld in artikel 3.2.1, ß 2.