Art. 15.3.6.
Dit decreet wordt aangehaald als: het Energiedecreet.