Art. 15.3.8.
De Vlaamse Regering bepaalt de datum waarop de verschillende bepalingen van dit decreet in werking treden.