K.B. vaststelling beheerscontract "Fonds ter reductie van de globale energiekost"
Koninklijk besluit van 6 juli 2009 tot vaststelling van het beheerscontract van het "Fonds ter reductie van de globale energiekost"

Artikel 1. [...]

Art. 2. [...]

Art. 3. [...]

Bijlage -.
Beheerscontract van het "Fonds ter reductie van de globale energiekost"

[...]