Art. 3.

§ 1

De in deze wet vervatte verwijzingen naar codes van de gecombineerde nomenclatuur zijn deze bedoeld in artikel 414, § 2, van de programmawet van 27 december 2004.

§ 2

De productnormen waarnaar verwezen wordt in deze wet zijn de laatste versies van de normen vastgesteld door het CEN (Comité européen de Normalisation).