Art. 9.
De uitvoering en de effecten, met inbegrip van het duurzaamheidskarakter van de biobrandstoffen, van deze wet worden jaarlijks, en voor een eerste maal in†maart 2010 op basis van de gegevens verkregen tot 31†december 2009, geŽvalueerd door de Algemene Directie Energie in samenwerking met [de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen] van de FOD FinanciŽn en de Algemene Directie Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.