Art. 11.
Artikel 183 van de programmawet van 27 april 2007 wordt opgeheven.