Art. 13.
Deze wet treedt in werking op 1 juli 2009 en treedt buiten werking op 30 juni 2011, behoudens verlenging met 24 maanden bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.