Bijlage 1.
Soorten waarop de beschermingsbepalingen van dit besluit van toepassing zijn en categorisering van die soorten

Deze bijlage bevat vijf categorieën, die worden weergegeven door middel van kolommen achter de namen van de, op de Nederlandstalige benaming alfabetisch gerangschikte, soorten.
Voor de vogelsoorten zijn alleen de soorten opgenomen die:
regelmatig voorkomen in het Vlaamse Gewest of waarvan al minimaal twintig aanvaarde gevallen zijn vastgesteld op het moment dat dit besluit in werking is getreden;
niet regelmatig voorkomen in het Vlaamse Gewest, maar wel behoren tot categorie 5.
Voor de groepen van soorten, die in deze bijlage zijn aangegeven met de term “alle soorten”: de bepalingen van het besluit zijn alleen van toepassing op de inheemse soorten van die groepen van soorten.
Let wel, behalve de soorten opgenomen in deze bijlage zijn ook de soorten beschermd die worden vermeld in artikel 9, tweede lid van het besluit.
Categorie 1: soorten waarop de basisbeschermingsbepalingen van het besluit van toepassing zijn. Van die beschermingsbepalingen kan worden afgeweken onder de voorwaarden van artikel 20, § 1, § 2 en § 4. Bovendien gelden voor die soorten de aan planologische bestemming verbonden vrijstellingen, vermeld in artikel 11 en 15.
Categorie 2: soorten waarop de basisbeschermingsbepalingen van toepassing zijn. Van die beschermingsbepalingen kan er worden afgeweken onder de voorwaarden van artikel 20, § 1, § 3 en § 4.
Categorie 3: soorten die zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, en die voorkomen of kunnen voorkomen in het Vlaamse Gewest. Als gevolg van hun aanwezigheid op de vermelde bijlage van de Habitatrichtlijn genieten die soorten van de strengste beschermingsregeling. Van de beschermingsregeling ten aanzien van deze soorten kan worden afgeweken onder de voorwaarden van artikel 20, § 1 en § 4.
Categorie 4: soorten als vermeld in artikel 3, § 2, 3° en 4°, waarop dit besluit alleen van toepassing is als het gaat over aspecten die niet geregeld worden in de jacht- of visserijregelgeving.
Categorie 5: soorten die in aanmerking komen voor vervoer als vermeld in artikel 13, 2°.
wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
1
2
3
4
5
 
DIERSOORTEN
 
 
 
 
 
 
GEWERVELDEN
 
 
 
 
 
MAMMALIA
ZOOGDIEREN
 
 
 
 
 
Myotis mystacinus
baardvleermuis
 
 
X
 
 
Myotis bechsteinii
Bechsteins vleermuis
 
 
X
 
 
Castor fiber
bever
 
 
X
 
 
Martes martes
boommarter
X
 
 
X
 
Sorex araneus
bosspitsmuis
X
 
 
 
 
Nyctalus leisleri
bosvleermuis
 
 
X
 
 
Myotis brandtii
Brandts vleermuis
 
 
X
 
 
Mustela putorius
bunzing
X
 
 
X
 
Dama dama
damhert
 
 
 
X
 
Meles meles
das
X
 
 
 
 
Pipistrellus pipistrellus
dwergvleermuis
 
 
X
 
 
Cervus elaphus
edelhert
 
 
 
X
 
Eliomys quercinus
eikelmuis
X
 
 
 
 
Myotis nattereri
franjestaart
 
 
X
 
 
Sorex minutus
gewone dwergspitsmuis
X
 
 
 
 
Plecotus auritus
gewone grootoorvleermuis
 
 
X
 
 
Phoca vitulina
gewone zeehond
 
X
 
 
 
Plecotus austriacus
grijze grootoorvleermuis
 
 
X
 
 
Halichoerus grypus
grijze zeehond
 
X
 
 
 
Apodemus flavicollis
grote bosmuis
X
 
 
 
 
Rhinolophus ferrumequinum
grote hoefijzerneus
 
 
X
 
 
Lepus europaeus
haas
 
 
 
X
 
Cricetus cricetus
hamster
 
 
X
 
 
Muscardinus avellanarius
hazelmuis
 
 
X
 
 
Mustela erminea
hermelijn
X
 
 
X
 
Crocidura russula
huisspitsmuis
X
 
 
 
 
Myotis emarginatus
ingekorven vleermuis
 
 
X
 
 
Pipistrellus pygmaeus
kleine dwergvleermuis
 
 
X
 
 
Oryctolagus cuniculus
konijn
 
 
 
X
 
Eptesicus serotinus
laatvlieger
 
 
X
 
 
Lynx lynx
lynx
 
 
X
 
 
Myotis dasycneme
meervleermuis
 
 
X
 
 
Ovis musimon
moeflon
 
 
 
X
 
Barbastrella barbastrellus
mopsvleermuis
 
 
X
 
 
Lutra lutra
otter
 
 
X
 
 
Capreolus capreolus
ree
 
 
 
X
 
Sciurus vulgaris
rode eekhoorn
X
 
 
 
 
Nyctalus noctula
rosse vleermuis
 
 
X
 
 
Pipistrellus nathusii
ruige dwergvleermuis
 
 
X
 
 
Martes foina
steenmarter
 
 
 
X
 
Sorex coronatus
tweekleurige bosspitsmuis
X
 
 
 
 
Vespertilio murinus
tweekleurige vleermuis
 
 
X
 
 
Myotis myotis
vale vleermuis
 
 
X
 
 
Crocidura leucodon
veldspitsmuis
X
 
 
 
 
Vulpes vulpes
vos
 
 
 
X
 
Cetacea spp
walvisachtigen – alle soorten
 
 
X
 
 
Neomys fodiens
waterspitsmuis
X
 
 
 
 
Myotis daubentonii
watervleermuis
 
 
X
 
 
Erinaceus europaeus
West-Europese egel
X
 
 
 
 
Mustela nivalis
wezel
X
 
 
X
 
Sus scrofa
wild zwijn
 
 
 
X
 
Felis silvestris
wilde kat
 
 
X
 
 
Canis lupus lupus
Europese wolf
 
 
X
 
 
AVES
VOGELS
 
 
 
 
 
Phalacrocorax carbo
aalscholver
 
X
 
 
 
Alca torda
alk
 
X
 
 
 
Apus melba
Alpengierzwaluw
 
X
 
 
 
Coccothraustes coccothraustes
appelvink
 
X
 
 
 
Panurus biarmicus
baardmannetje
 
X
 
 
 
Alectoris barbara
Barbarijse patrijs
 
 
 
 
X
Carduelis flammea synklepton
barmsijs soortencomplex
 
X
 
 
 
Turdus torquatus
beflijster
 
X
 
 
 
Tadorna tadorna
bergeend
 
X
 
 
 
Phylloscopus bonelli
bergfluiter
 
X
 
 
 
Merops apiaster
bijeneter
 
X
 
 
 
Phylloscopus inornatus
bladkoning
 
X
 
 
 
Luscinia svecica
blauwborst
 
X
 
 
 
Circus cyaneus
blauwe kiekendief
 
X
 
 
 
Ardea cinerea
blauwe reiger
 
X
 
 
 
Hirundo rustica
boerenzwaluw
 
X
 
 
 
Lymnocryptes minimus
bokje
 
X
 
X
 
Charadrius hiaticula
bontbekplevier
 
X
 
 
 
Calidris alpina
bonte strandloper
 
X
 
 
 
Ficedula hypoleuca
bonte vliegenvanger
 
X
 
 
 
Sitta europaea
boomklever
 
X
 
 
 
Certhia brachydactyla
boomkruiper
 
X
 
 
 
Lullula arborea
boomleeuwerik
 
X
 
 
 
Anthus trivialis
boompieper
 
X
 
 
 
Falco subbuteo
boomvalk
 
X
 
 
 
Acrocephalus palustris
bosrietzanger
 
X
 
 
 
Tringa glareola
bosruiter
 
X
 
 
 
Strix aluco
bosuil
 
X
 
 
 
Sylvia curruca
braamsluiper
 
X
 
 
 
Branta leucopsis
brandgans
 
X
 
 
 
Limicola falcinellus
breedbekstrandloper
 
X
 
 
 
Bucephala clangula
brilduiker
 
X
 
 
 
Phylloscopus fuscatus
bruine boszanger
 
X
 
 
 
Circus aeruginosus
bruine kiekendief
 
X
 
 
 
Remiz pendulinus
buidelmees
 
X
 
 
 
Buteo buteo
buizerd
 
X
 
 
 
Branta canadensis
Canadese gans
 
X
 
X
 
Cettia cetti
Cetti's zanger
 
X
 
 
 
Emberiza cirlus
cirlgors
 
X
 
 
 
Tachybaptus ruficollis
dodaars
 
X
 
 
 
Sterna dougallii
Dougalls stern
 
X
 
 
 
Jynx torquilla
draaihals
 
X
 
 
 
Rissa tridactyla
drieteenmeeuw
 
X
 
 
 
Calidris alba
drieteenstrandloper
 
X
 
 
 
Anthus campestris
duinpieper
 
X
 
 
 
Anser erythropus
dwerggans
 
X
 
 
 
Emberiza pusilla
dwerggors
 
X
 
 
 
Larus minutus
dwergmeeuw
 
X
 
 
 
Sterna albifrons
dwergstern
 
X
 
 
 
Somateria mollissima
eidereend
 
X
 
 
 
Pica pica
ekster
 
X
 
 
 
Serinus serinus
Europese kanarie
 
X
 
 
 
Phasianus colchicus
fazant
 
X
 
X
 
Phylloscopus trochilus
fitis
 
X
 
 
 
Phylloscopus sibilatrix
fluiter
 
X
 
 
 
Carduelis flavirostris
frater
 
X
 
 
 
Podiceps cristatus
fuut
 
X
 
 
 
Garrulus glandarius
gaai
 
X
 
 
 
Emberiza citrinella
geelgors
 
X
 
 
 
Larus michahellis
geelpootmeeuw
 
X
 
 
 
Phoenicurus phoenicurus
gekraagde roodstaart
 
X
 
 
 
Motacilla flava
gele kwikstaart
 
X
 
 
 
Podiceps nigricollis
geoorde fuut
 
X
 
 
 
Calidris melanotos
gestreepte strandloper
 
X
 
 
 
Apus apus
gierzwaluw
 
X
 
 
 
Parus palustris
glanskop
 
X
 
 
 
Regulus regulus
goudhaantje
 
X
 
 
 
Pluvialis apricaria
goudplevier
 
X
 
X
 
Pyrrhula pyrrhula
goudvink
 
X
 
 
 
Sylvia communis
grasmus
 
X
 
 
 
Anthus pratensis
graspieper
 
X
 
 
 
Cisticola juncidis
graszanger
 
X
 
 
 
Phalaropus lobatus
grauwe franjepoot
 
X
 
 
 
Anser anser
grauwe gans
 
X
 
X
 
Miliaria calandra
grauwe gors
 
X
 
 
 
Circus pygargus
grauwe kiekendief
 
X
 
 
 
Lanius collurio
grauwe klauwier
 
X
 
 
 
Puffinus griseus
grauwe pijlstormvogel
 
X
 
 
 
Muscicapa striata
grauwe vliegenvanger
 
X
 
 
 
Burhinus oedicnemus
griel
 
X
 
 
 
Emberiza cia
grijze gors
 
X
 
 
 
Picus viridis
groene specht
 
X
 
 
 
Carduelis chloris
groenling
 
X
 
 
 
Tringa nebularia
groenpootruiter
 
X
 
 
 
Dendrocopos major
grote bonte specht
 
X
 
 
 
Larus hyperboreus
grote burgemeester
 
X
 
 
 
Motacilla cinerea
grote gele kwikstaart
 
X
 
 
 
Catharacta skua
grote jager
 
X
 
 
 
Acrocephalus arundinaceus
grote karekiet
 
X
 
 
 
Loxia pityopsittacus
grote kruisbek
 
X
 
 
 
Turdus viscivorus
grote lijster
 
X
 
 
 
Larus marinus
grote mantelmeeuw
 
X
 
 
 
Anthus richardi
grote pieper
 
X
 
 
 
Sterna sandvicensis
grote stern
 
X
 
 
 
Otis tarda
grote trap
 
X
 
 
 
Mergus merganser
grote zaagbek
 
X
 
 
 
Melanitta fusca
grote zee-eend
 
X
 
 
 
Casmerodius albus
grote zilverreiger
 
X
 
 
 
Limosa limosa
grutto
 
X
 
 
 
Accipiter gentilis
havik
 
X
 
 
 
Prunella modularis
heggenmus
 
X
 
 
 
Columba oenas
holenduif
 
X
 
 
 
Upupa epops
hop
 
X
 
 
 
Columba palumbus
houtduif
 
X
 
X
 
Scolopax rusticola
houtsnip
 
X
 
 
 
Passer domesticus
huismus
 
X
 
 
 
Delichon urbica
huiszwaluw
 
X
 
 
 
Gavia immer
ijsduiker
 
X
 
 
 
Clangula hyemalis
ijseend
 
X
 
 
 
Calcarius lapponicus
ijsgors
 
X
 
 
 
Alcedo atthis
ijsvogel
 
X
 
 
 
Morus bassanus
Jan-van-gent
 
X
 
 
 
Calidris canutus
kanoet
 
X
 
 
 
Corvus monedula
kauw
 
X
 
 
 
Fringilla montifringilla
keep
 
X
 
 
 
Philomachus pugnax
kemphaan
 
X
 
 
 
Tyto alba
kerkuil
 
X
 
 
 
Vanellus vanellus
kievit
 
X
 
X
 
Lanius excubitor
klapekster
 
X
 
 
 
Porzana parva
klein waterhoen
 
X
 
 
 
Alle alle
kleine alk
 
X
 
 
 
Dendrocopos minor
kleine bonte specht
 
X
 
 
 
Larus glaucoides
kleine burgemeester
 
X
 
 
 
Stercorarius parasiticus
kleine jager
 
X
 
 
 
Acrocephalus scirpaceus
kleine karekiet
 
X
 
 
 
Larus fuscus
kleine mantelmeeuw
 
X
 
 
 
Charadrius dubius
kleine plevier
 
X
 
 
 
Anser brachyrhynchus
kleine rietgans
 
X
 
X
 
Calidris minuta
kleine strandloper
 
X
 
 
 
Tetrax tetrax
kleine trap
 
X
 
 
 
Ficedula parva
kleine vliegenvanger
 
X
 
 
 
Egretta garzetta
kleine zilverreiger
 
X
 
 
 
Cygnus columbianus
kleine zwaan
 
X
 
 
 
Porzana pusilla
kleinst waterhoen
 
X
 
 
 
Stercorarius longicaudus
kleinste jager
 
X
 
 
 
Recurvirostra avosetta
kluut
 
X
 
 
 
Carduelis cannabina
kneu
 
X
 
 
 
Cygnus olor
knobbelzwaan
 
X
 
 
 
Cuculus canorus
koekoek
 
X
 
 
 
Bulbulcus ibis
koereiger
 
X
 
 
 
Larus ridibundus
kokmeeuw
 
X
 
 
 
Anser albifrons
kolgans
 
X
 
X
 
Parus major
koolmees
 
X
 
 
 
Turdus iliacus
koperwiek
 
X
 
 
 
Tetrao tetrix
korhoen
 
X
 
X
 
Calandrella brachydactyla
kortteenleeuwerik
 
X
 
 
 
Corvus corone
kraai
 
X
 
 
 
Grus grus
kraanvogel
 
X
 
 
 
Anas strepera
krakeend
 
X
 
X
 
Turdus pilaris
kramsvogel
 
X
 
 
 
Calidris ferruginea
krombekstrandloper
 
X
 
 
 
Netta rufina
krooneend
 
X
 
 
 
Loxia curvirostra
kruisbek
 
X
 
 
 
Calonectris diomedea
Kuhls pijlstormvogel
 
X
 
 
 
Phalacrocorax aristotelis
kuifaalscholver
 
X
 
 
 
Podiceps auritus
kuifduiker
 
X
 
 
 
Aythya fuligula
kuifeend
 
X
 
X
 
Galerida cristata
kuifleeuwerik
 
X
 
 
 
Parus cristatus
kuifmees
 
X
 
 
 
Nycticorax nycticorax
kwak
 
X
 
 
 
Coturnix coturnix
kwartel
 
X
 
 
 
Crex crex
kwartelkoning
 
X
 
 
 
Gelochelidon nilotica
lachstern
 
X
 
 
 
Platalea leucorodia
lepelaar
 
X
 
 
 
Parus montanus
matkop
 
X
 
 
 
Fulica atra
meerkoet
 
X
 
X
 
Turdus merula
merel
 
X
 
 
 
Dendrocopos medius
middelste bonte specht
 
X
 
 
 
Stercorarius pomarinus
middelste jager
 
X
 
 
 
Mergus serrator
middelste zaagbek
 
X
 
 
 
Lagopus lagopus s.l.
moerassneeuwhoen
 
X
 
 
X
Eudromias morinellus
morinelplevier
 
X
 
 
 
Luscinia megarhynchos
nachtegaal
 
X
 
 
 
Caprimulgus europaeus
nachtzwaluw
 
X
 
 
 
Mergus albellus
nonnetje
 
X
 
 
 
Luscinia luscinia
noordse nachtegaal
 
X
 
 
 
Puffinus puffinus
noordse pijlstormvogel
 
X
 
 
 
Sterna paradisaea
noordse stern
 
X
 
 
 
Fulmarus glacialis
noordse stormvogel
 
X
 
 
 
Nucifraga caryocatactes
notenkraker
 
X
 
 
 
Bubo bubo
oehoe
 
X
 
 
 
Actitis hypoleucos
oeverloper
 
X
 
 
 
Anthus petrosus
oeverpieper
 
X
 
 
 
Riparia riparia
oeverzwaluw
 
X
 
 
 
Ciconia ciconia
ooievaar
 
X
 
 
 
Hippolais polyglotta
Orpheusspotvogel
 
X
 
 
 
Emberiza hortulana
ortolaan
 
X
 
 
 
Saxicola rubetra
paapje
 
X
 
 
 
Calidris maritima
paarse strandloper
 
X
 
 
 
Phylloscopus proregulus
Pallas' boszanger
 
X
 
 
 
Fratercula arctica
papegaaiduiker
 
X
 
 
 
Gavia arctica
parelduiker
 
X
 
 
 
Perdix perdix
patrijs
 
X
 
X
 
Bombycilla garrulus
pestvogel
 
X
 
 
 
Anas acuta
pijlstaart
 
X
 
X
 
Parus caeruleus
pimpelmees
 
X
 
 
 
Tringa stagnatilis
poelruiter
 
X
 
 
 
Gallinago media
poelsnip
 
X
 
 
 
Larus cachinnans
Pontische meeuw
 
X
 
 
 
Porzana porzana
porseleinhoen
 
X
 
 
 
Ardea purpurea
purperreiger
 
X
 
 
 
Carduelis carduelis
putter
 
X
 
 
 
Ardeola ralloides
ralreiger
 
X
 
 
 
Asio otus
ransuil
 
X
 
 
 
Numenius phaeopus
regenwulp
 
X
 
 
 
Sterna caspia
reuzenstern
 
X
 
 
 
Anser fabalis
rietgans
 
X
 
X
 
Emberiza schoeniclus
rietgors
 
X
 
 
 
Acrocephalus schoenobaenus
rietzanger
 
X
 
 
 
Passer montanus
ringmus
 
X
 
 
 
Alectoris rufa
rode patrijs
 
X
 
 
X
Milvus milvus
rode wouw
 
X
 
 
 
Corvus frugilegus
roek
 
X
 
 
 
Botaurus stellaris
roerdomp
 
X
 
 
 
Erithacus rubecula
roodborst
 
X
 
 
 
Saxicola torquata
roodborsttapuit
 
X
 
 
 
Podiceps grisegena
roodhalsfuut
 
X
 
 
 
Branta ruficollis
roodhalsgans
 
X
 
 
 
Gavia stellata
roodkeelduiker
 
X
 
 
 
Anthus cervinus
roodkeelpieper
 
X
 
 
 
Lanius senator
roodkopklauwier
 
X
 
 
 
Carpodacus erythrinus
roodmus
 
X
 
 
 
Falco vespertinus
roodpootvalk
 
X
 
 
 
Phalaropus fulicarius
rosse franjepoot
 
X
 
 
 
Limosa lapponica
rosse grutto
 
X
 
 
 
Branta bernicla
rotgans
 
X
 
 
 
Sturnus roseus
roze spreeuw
 
X
 
 
 
Buteo lagopus
ruigpootbuizerd
 
X
 
 
 
Coracias garrulus
scharrelaar
 
X
 
 
 
Haematopus ostralegus
scholekster
 
X
 
 
 
Carduelis spinus
sijs
 
X
 
 
 
Circaetus gallicus
slangenarend
 
X
 
 
 
Falco peregrinus
slechtvalk
 
X
 
 
 
Anas clypeata
slobeend
 
X
 
X
 
Falco columbarius
smelleken
 
X
 
 
 
Anas penelope
smient
 
X
 
X
 
Plectrophenax nivalis
sneeuwgors
 
X
 
 
 
Locustella luscinioides
snor
 
X
 
 
 
Accipiter nisus
sperwer
 
X
 
 
 
Sylvia nisoria
sperwergrasmus
 
X
 
 
 
Hippolais icterina
spotvogel
 
X
 
 
 
Sturnus vulgaris
spreeuw
 
X
 
 
 
Locustella naevia
sprinkhaanzanger
 
X
 
 
 
Aegithalos caudatus
staartmees
 
X
 
 
 
Arenaria interpres
steenloper
 
X
 
 
 
Athene noctua
steenuil
 
X
 
 
 
Himantopus himantopus
steltkluut
 
X
 
 
 
Circus macrourus
steppenkiekendief
 
X
 
 
 
Larus canus
stormmeeuw
 
X
 
 
 
Hydrobates pelagicus
stormvogeltje
 
X
 
 
 
Eremophila alpestris
strandleeuwerik
 
X
 
 
 
Charadrius alexandrinus
strandplevier
 
X
 
 
 
Aythya ferina
tafeleend
 
X
 
X
 
Certhia familiaris
taigaboomkruiper
 
X
 
 
 
Oenanthe oenanthe
tapuit
 
X
 
 
 
Calidris temminckii
Temmincks strandloper
 
X
 
 
 
Phylloscopus collybita
tjiftjaf
 
X
 
 
 
Aythya marila
toppereend
 
X
 
X
 
Falco tinnunculus
torenvalk
 
X
 
 
 
Streptopelia turtur
tortelduif
 
X
 
 
 
Sylvia borin
tuinfluiter
 
X
 
 
 
Tringa totanus
tureluur
 
X
 
 
 
Streptopelia decaocto
Turkse tortel
 
X
 
 
 
Oceanodroma leucorhoa
vaal stormvogeltje
 
X
 
 
 
Gyps fulvus
vale gier
 
X
 
 
 
Alauda arvensis
veldleeuwerik
 
X
 
 
 
Asio flammeus
velduil
 
X
 
 
 
Fringilla coelebs
vink
 
X
 
 
 
Pandion haliaetus
visarend
 
X
 
 
 
Sterna hirundo
visdief
 
X
 
 
 
Larus sabini
vorkstaartmeeuw
 
X
 
 
 
Regulus ignicapillus
vuurgoudhaantje
 
X
 
 
 
Gallinula chloropus
waterhoen
 
X
 
X
 
Anthus spinoletta
waterpieper
 
X
 
 
 
Rallus aquaticus
waterral
 
X
 
 
 
Acrocephalus paludicola
waterrietzanger
 
X
 
 
 
Gallinago gallinago
watersnip
 
X
 
X
 
Cinclus cinclus
waterspreeuw
 
X
 
 
 
Pernis apivorus
wespendief
 
X
 
 
 
Oriolus oriolus
wielewaal
 
X
 
 
 
Anas platyrhynchos
wilde eend
 
X
 
X
 
Cygnus cygnus
wilde zwaan
 
X
 
 
 
Troglodytes troglodytes
winterkoning
 
X
 
 
 
Anas crecca
wintertaling
 
X
 
X
 
Loxia leucoptera
witbandkruisbek
 
X
 
 
 
Tringa ochropus
witgatje
 
X
 
 
 
Aythya nyroca
witoogeend
 
X
 
 
 
Motacilla alba
witte kwikstaart
 
X
 
 
 
Chlidonias leucopterus
witvleugelstern
 
X
 
 
 
Chlidonias hybridus
witwangstern
 
X
 
 
 
Ixobrychus minutus
woudaapje
 
X
 
 
 
Numenius arquata
wulp
 
X
 
 
 
Turdus philomelos
zanglijster
 
X
 
 
 
Haliaeetus albicilla
zeearend
 
X
 
 
 
Uria aalge
zeekoet
 
X
 
 
 
Larus argentatus
zilvermeeuw
 
X
 
 
 
Pluvialis squatarola
zilverplevier
 
X
 
 
 
Anas querquedula
zomertaling
 
X
 
X
 
Plegadis falcinellus
zwarte ibis
 
X
 
 
 
Parus ater
zwarte mees
 
X
 
 
 
Ciconia nigra
zwarte ooievaar
 
X
 
 
 
Phoenicurus ochruros
zwarte roodstaart
 
X
 
 
 
Tringa erythropus
zwarte ruiter
 
X
 
 
 
Dryocopus martius
zwarte specht
 
X
 
 
 
Chlidonias niger
zwarte stern
 
X
 
 
 
Milvus migrans
zwarte wouw
 
X
 
 
 
Melanitta nigra
zwarte zee-eend
 
X
 
 
 
Sylvia atricapilla
zwartkop
 
X
 
 
 
Larus melanocephalus
zwartkopmeeuw
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPTILIA
REPTIELEN
 
 
 
 
 
Vipera berus
adder
X
 
 
 
 
Coronella austriaca
gladde slang
 
 
X
 
 
Anguis fragilis
hazelworm
X
 
 
 
 
Zootoca vivipara
levendbarende hagedis
X
 
 
 
 
Podarcis muralis
muurhagedis
X
 
 
 
 
Natrix natrix
ringslang
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMPHIBIA
AMFIBIEËN
 
 
 
 
 
Ichthyosaura alpestris
alpenwatersalamander
X
 
 
 
 
Pelophylax kl. esculenta
bastaardkikker
X
 
 
 
 
Hyla arborea
boomkikker
 
 
X
 
 
Rana temporaria
bruine kikker
X
 
 
 
 
Bufo bufo
gewone pad
X
 
 
 
 
Bombina variegata
geelbuikvuurpad
X
 
 
 
 
Rana arvalis
heikikker
 
 
X
 
 
Triturus cristatus
kamsalamander
 
 
X
 
 
Lissotriton vulgaris
kleine watersalamander
X
 
 
 
 
Pelobates fuscus
knoflookpad
 
 
X
 
 
Pelophylax ridibundus
meerkikker
X
 
 
 
 
Pelophylax lessonae
poelkikker
 
 
X
 
 
Bufo calamita
rugstreeppad
 
 
X
 
 
Lissotriton helveticus
vinpootsalamander
X
 
 
 
 
Alytes obstretricans
vroedmeesterpad
 
 
X
 
 
Salamandra salamandra
vuursalamander
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PISCES
VISSEN
 
 
 
 
 
Acipenser sturio
Atlantische steur
 
X
 
X
 
Salmo salar
Atlantische zalm
 
X
 
X
 
Cottus rhenanus
beekdonderpad
 
X
 
X
 
Lampetra planeri
beekprik
 
X
 
X
 
Rhodeus sericeus amarus
bittervoorn
 
X
 
X
 
Alosa fallax
fint
 
X
 
X
 
Misgurnus fossilis
grote modderkruiper
 
X
 
X
 
Cobitis taenia
kleine modderkruiper
 
X
 
X
 
Cottus perifretum
rivierdonderpad
 
X
 
X
 
Lampetra fluviatilis
rivierprik
 
X
 
X
 
Petromyzon marinus
zeeprik
 
X
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONGEWERVELDEN
 
 
 
 
 
Abax carinatus
 
X
 
 
 
 
Agonum ericeti
 
X
 
 
 
 
Agonum gracilipes
 
X
 
 
 
 
Amara brunnea
 
X
 
 
 
 
Anisodactylus nemorivagus
 
X
 
 
 
 
Anisodactylus poeciloides
 
X
 
 
 
 
Anisodactylus signatus
 
X
 
 
 
 
Bembidion ephippium
 
X
 
 
 
 
Bembidion litorale
 
X
 
 
 
 
Bembidion monticola
 
X
 
 
 
 
Blethisa multipunctata
 
X
 
 
 
 
Brachinus crepitans
 
X
 
 
 
 
Bradycellus csikii
 
X
 
 
 
 
Calathus ambiguous
 
X
 
 
 
 
Calosoma sycophanta
 
X
 
 
 
 
Carabus cancellatus
 
X
 
 
 
 
Cicindela germanica
 
X
 
 
 
 
Cicindela sylvatica
 
X
 
 
 
 
Harpalus flavescens
 
X
 
 
 
 
Harpalus honestus
 
X
 
 
 
 
Harpalus neglectus
 
X
 
 
 
 
Harpalus quadripunctatus
 
X
 
 
 
 
Harpalus rupicola
 
X
 
 
 
 
Lebia cruxminor
 
X
 
 
 
 
Leistus piceus
 
X
 
 
 
 
Oxythyrea funesta
 
X
 
 
 
 
Perileptus areolatus
 
X
 
 
 
 
Pogonus littoralis
 
X
 
 
 
 
Pogonus luridipennis
 
X
 
 
 
 
Pterostichus kugelanni
 
X
 
 
 
 
Pterostichus longicollis
 
X
 
 
 
 
Zabrus tenebrioides
 
X
 
 
 
 
Pyrgus malvae
aardbeivlinder
X
 
 
 
 
Lasiommata megera
argusvlinder
X
 
 
 
 
Oedipoda caerulescens
blauwvleugelsprinkhaan
X
 
 
 
 
Leptidea sinapis
boswitje
X
 
 
 
 
Erynnis tages
bruin dikkopje
X
 
 
 
 
Satyrium ilicis
Bruine eikenpage
X
 
 
 
 
Lycaena tityrus
bruine vuurvlinder
X
 
 
 
 
Typhoeus typhoeus
driehoornmestkever
X
 
 
 
 
Polyphylla fullo
duin- of julikever
X
 
 
 
 
Odontaeus armiger
eenhoornmestkever
X
 
 
 
 
Ophiogomphus cecilia
gaffellibel
 
 
X
 
 
Thymelicus sylvestris
geelsprietdikkopje
X
 
 
 
 
Dolomedes fimibriatus
gerande oeverspin
X
 
 
 
 
Maculinea alcon
gentiaanblauwtje
X
 
 
 
 
Leucorrhinia pectoralis
gevlekte witsnuitlibel
 
 
X
 
 
Atypus affinis
gewone mijnspin
X
 
 
 
 
Cetonia aurata
gouden tor
X
 
 
 
 
Tettigonia viridissima
grote groene sabelsprinkhaan
X
 
 
 
 
Osmoderma eremita
juchtleerkever
 
 
X
 
 
Callophrys rubi
groentje
X
 
 
 
 
Nymphalis polychloros
grote vos
X
 
 
 
 
Apatura iris
grote weerschijnvlinder
X
 
 
 
 
Plebejus argus
heideblauwtje
X
 
 
 
 
Hipparchia semele
heivlinder
X
 
 
 
 
Satyrium w-album
iepenpage
X
 
 
 
 
Argynnis paphia
keizersmantel
X
 
 
 
 
Polyommatus semiargus
klaverblauwtje
X
 
 
 
 
Issoria lathonia
kleine parelmoervlinder
X
 
 
 
 
Protaetia cuprea
koperkleurige gouden tor
X
 
 
 
 
Prionus coriarius
lederboktor
X
 
 
 
 
Hesperia comma
kommavlinder
X
 
 
 
 
Odonata
libellen: alle soorten met uitzondering van die welke specifiek in deze bijlage worden vermeld
X
 
 
 
 
Coccinelidae
lieveheersbeestjes: alle soorten
X
 
 
 
 
Carabus s.l. spp
schalebijters: alle soorten
X
 
 
 
 
Vertigo angustior
nauwe korfslak
 
X
 
 
 
Hydrophilus piceus
pikzwarte of spinnende watertor
X
 
 
 
 
Maculinea teleius
pimpernelblauwtje
 
 
X
 
 
Anisus vorticulus
platte schijfhoorn
 
 
X
 
 
Calosoma spp
poppenrovers – alle soorten
X
 
 
 
 
Donacia en Plateumaris spp
riettorretjes – alle soorten
X
 
 
 
 
Gomphus flavipes
rivierrombout
 
 
X
 
 
Formica rufa s.l.
rode bosmier s.l. (kale bosmier, behaarde bosmier en zwartrugbosmier)
X
 
 
 
 
Gomphocerripus rufus
rosse sprinkhaan
X
 
 
 
 
Nymphalis antiopa
rouwmantel
X
 
 
 
 
Callimorpha quadripunctaria
Spaanse vlag
 
X
 
 
 
Proserpinus proserpina
teunisbloempijlstaart
 
 
X
 
 
Argiope bruennichi
tijgerspin of wespspin
X
 
 
 
 
Melitaea cinxia
veldparelmoervlinder
X
 
 
 
 
Lucanus cervus
vliegend hert
 
X
 
 
 
Dytiscus en Cybister spp
waterroofkevers – alle soorten
X
 
 
 
 
Argyroneta aquatica
waterspin
X
 
 
 
 
Helix pomatia
wijngaardslak
X
 
 
 
 
Cicindela spp
zandloopkevers – alle soorten
X
 
 
 
 
Vertigo moulinsiana
zeggenkorfslak
 
X
 
 
 
Stenobothrus lineatus
zoemertje
X
 
 
 
 
Eriogaster catax
zuidelijke woldrager of bosrandspinner
 
 
X
 
 
Thymelicus lineola
zwartsprietdikkopje
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTENSOORTEN
 
 
 
 
 
Nymphaeaceae
alle soorten waterlelies
X
 
 
 
 
Orchidaceae
alle soorten orchideeën: alle soorten met uitzondering van die welke specifiek op soortnaam in deze bijlage worden vermeld
X
 
 
 
 
Rosa spp
alle soorten rozen, behalve bosroos Rosa arvensis en hondsroos Rosa canina
X
 
 
 
 
Sphagnum spp
alle soorten veenmossen
X
 
 
 
 
Lycopodiaceae
alle soorten wolfsklauwachtigen
X
 
 
 
 
Salicornia spp
alle soorten zeekraal
X
 
 
 
 
Eryngium maritimum
blauwe zeedistel
X
 
 
 
 
Actaea spicata
Christoffelkruid
X
 
 
 
 
Erica tetralix
dopheide
X
 
 
 
 
Sparganium angustifolium
drijvende egelskop
X
 
 
 
 
Luronium natans
drijvende waterweegbree
 
 
X
 
 
Centaurium erythraea
echt duizendguldenkruid
X
 
 
 
 
Armeria maritima
Engels gras
X
 
 
 
 
Centaurium pulchellum
fraai duizendguldenkruid
X
 
 
 
 
Drepanocladus vernicosus
geel schorpioenmos
 
X
 
 
 
Halimione pedunculata
gesteelde zoutmelde
X
 
 
 
 
Erica cinerea
rode dopheide
X
 
 
 
 
Liparis loeselii
groenknolorchis
 
 
X
 
 
Althaea officinalis
heemst
X
 
 
 
 
Dianthus deltoides
heideanjer
X
 
 
 
 
Juniperus communis
jeneverbes
X
 
 
 
 
Drosera intermedia
kleine zonnedauw
X
 
 
 
 
Gentiana pneumonanthe
klokjesgentiaan
X
 
 
 
 
Osmunda regalis
koningsvaren
X
 
 
 
 
Stratiotes aloides
krabbenscheer
X
 
 
 
 
Apium repens
kruipend moerasscherm
 
 
X
 
 
Limonium vulgare
lamsoor
X
 
 
 
 
Leucojum vernum
lenteklokje
X
 
 
 
 
Parnassia palustris
parnassia
X
 
 
 
 
Daphne mezereum
peperboompje
X
 
 
 
 
Drosera rotundifolia
ronde zonnedauw
X
 
 
 
 
Calla palustris
slangenwortel
X
 
 
 
 
Tamus communis
spekwortel
X
 
 
 
 
Primula vulgaris
stengelloze sleutelbloem
X
 
 
 
 
Centaurium littorale
strandduizendguldenkruid
X
 
 
 
 
Menyanthes trifoliata
waterdrieblad
X
 
 
 
 
Lobelia dortmanna
waterlobelia
X
 
 
 
 
Ranunculus platanifolius
witte boterbloem
X
 
 
 
 
Calystegia soldanella
zeewinde
X
 
 
 
 
Leucojum aestivum
zomerklokje
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KORSTMOSSEN
 
 
 
 
 
Cladonia spp. Subgen. Cladina
rendiermossen
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZWAMMEN